طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : جمعه 7 مه, 2021 | کد خبر : 133126 | نویسنده : فانوس زاگرس |
 •   
 •       سیاه بازی حزب (باهماد)بر همان پاشنه     احمد حسینی ؛ با نزدیک شدن به انتخابات به ناگاه در طوفانی از خبرهایِ نشست های سیاسیِ جریان ها و گروه های فکری گوناگونان (به قولی نشست حزبی) یا ایجاد قارچ گونه تشکیل ها،جبهه ها و ائتلافهای غرق می شویم،که با انتخابات ایجاد و […]
 • فانوس زاگرس؛

   

   

   

  سیاه بازی حزب (باهماد)بر همان پاشنه

   

   

  احمد حسینی ؛

  با نزدیک شدن به انتخابات به ناگاه در طوفانی از خبرهایِ نشست های سیاسیِ جریان ها و گروه های فکری گوناگونان (به قولی نشست حزبی) یا ایجاد قارچ گونه تشکیل ها،جبهه ها و ائتلافهای غرق می شویم،که با انتخابات ایجاد و پس از انتخابات در یک خواب زمستان خود خواسته فرو می روند و تا بهار انتخابات دیگر از این خواب بیدار نمی شوند و آن را به نام کار حزبی به خورد جامعه می دهند.دریغا که ذره ای نشان از کار حزبی دیده نمی شود،لیکن این کارها نتیجه ای برای باز کردن گره ای از مشکلات مردم و کشور که ندارد هیچ، بلکه باعث اضافه شدن افراد جدید بر سفره رنگین و کوچک انقلاب،پیچیده کرده مشکلات مردم و ایجاد آقا زاده و ژن خوب تازه در جامعه شده است.
  اما در این جستار قصد نداریم که به بررسی حزب و کار حزبی بپردازیم بلکه می خواهیم به نوشته ای در گذشته نگاه بیندازیم که نشان میدهد سیاه بازی حزب از دیر باز تاکنون بر همان پاشنه چرخیده و می چرخد و هنوز که هنوز است مشکلات حزب و کار حزبی به قوت خود باقی ست.بنابراین بخشی از کتاب فرهنگ چیست؟ نوسته زنده یاد احمد کسروی (چاب ۱۳۲۲شمسی)که در زمینه حزب می باشد را برگزیدیم و خدمت عزیزان بازنشر می دهیم.
  پیش از خوانش این جستار بایسته است دو نکته را بیان نماییم.
  یک،زنده یاد کسروی در این کتاب ریشه این مشکلات را در نهادها و ساختارها می بیند که نتوانسته است افراد را درست تربیت و آموزش دهد.
  دوم،برای بهره مندی خوانندگان، معنی واژگان که هم اکنون به فراموشی سپرده شده در پایان یادداشت،قرار دهیم.

  《《شگفتر از همه حزب ساختن ايشانست. حزب (يا باهماد) از چيزهايي ست كه ما از اروپا گرفته ايم.يك حزب بايد سياستي را براي كشور به انديشه گيرد يا يكه رشته پيرايش هايي را در توده دنبال كند. بهرحال بايد براي يك خواست بسيار بزرگي باشد، و اينست در كشورهاي بزرگ اروپا و آمريكا در هر يكي بيش از دو يا سه حزب نتوان يافت.
  ولي اينان از حزب جز اين را نفهميده اند كه هر زمان كه «انتخابات» پيش آمد و يا كار ديگري در ميان بود، ده تن بيشتر يا كمتر، گرد هم آيند و يك نامي بروي خود گزارده، و چند جمله اي را بهم بافته «مرامنامه» گردانند، و اگر گامي هم فراتر گزارده روزنامه اي هم برپا كنند و با همين چند كار «حزب» را پديد آمده شناسند و چند زماني بيايند و بروند و با هم بنشينند و در پي سودجويي هاي پستي باشند و سپس پراكنده گرديده پي كارهاي خود روند.
  حزب سازي يكي از رسوايي ها شده.هر زمان كه فرصت مييابند ديده ميشود كه صد حزب پديد ميآيد و همين كه يك سختگيري از سوي دولت ميشود همگي رها كرده پي كار خود ميروند.
  آن جمله ها كه در «مرامنامه» هاشان مينويسند شما اگر بپرسيد معنايش هم نميدانند مثلا «وحدت ملي»،شما اگر
  بپرسيد: «خواستشان چيست؟!..»، يا بپرسيد: «در ايران كه چند زبان، و بيش از ده كيش، رواج ميدارد و دسته بنديهاي
  گوناگون ديگر در ميانست، از چه راهي ميتوان اين پراكندگي ها را از ميان برداشت و مردم را يكي گردانيد؟ !..» يك پاسخ درستي نخواهيد شنيد.اينها چيزهاييست كه از انديشه آنها نگذشته است.
  اين حزبها كه اكنون هست شما اگر از سران آنها بپرسيد : «آينده ايران چه بايد بود؟ .. از چه راهي ايران خواهد
  توانست از اين درماندگي بيرون آيد، از چه راهي خواهد توانست پنجه همسايگان نيرومن د را از خود باز گرداند؟ ..»،
  خواهيد ديد اينها چيزهاييست كه هيچگاه از انديشه هاي ايشان نگذشته، و خود جاي دريغ ست كه چنين سخناني با چنان ناداناني به ميان آورده شود.آنان حزبي كه ساخته اند جز براي هوس و خودنمايي نيست و آنچه در ميانشان نتوان يافت،انديشه درباره آينده كشور مي باشد.
  يك درد بزرگ اينان جداسري و گردنكشي شان ميباشد.چنانكه گفتم هريكي از آنان، چيزهاي پراكنده و بيسر و بُني را كه در آموزشگاه درس خوانده و يا در بيرون از روزنامه ها و از زبانها فرا گرفته سرمايه ارجداري ميشمارد و هيچ كمي در خود سراغ نميدارد، و اين ست هر يكي در آن آرزوست كه بتوده راهنمايي كند، و اين باو بسيار گران ست كه به يك آميغي گردن گزارد و يا از يك راهي پيروي نمايد.
  شما اگر به آنان بگوييد: «هر توده اي بايد در زندگي يك راهي را پيش گيرد كه همگي آن را بپذيرند و پيروي نمايند»،
  اين آميغ بسيار روشن به آنان دشوار خواهد افتاد و آنچه نخواهند پذيرفت همين آميغ ميباشد.زيرا آنان در سركشي و خودخواهي تا بجايي افتاده اند كه بيشترشان به پدران و مادرانشان نيز ارجي نمينهند و آنان را خوار ميدارند . ديو جداسري و گردنكشي در مغزهاي آنان ميدانداري ميكند.

  يك رفتار بسيار زشتي كه ما از اينان ديديم آنست كه سخن ارجداري را كه از كسي مي شنوند بجاي پذيرفتن و گردن گزاردن همان را گرفته بنام خود گفتار مي گردانند و به خودنمايي مي پردازند.
  يك چيز آزمودني ست كه بيشتر آنان كمترين دلبستگي به كشور و توده نمي دارند و اينكه نام كشور و توده مي برند و دلبستگي مي نمايند، جز از راه هوسبازي و خودنمايي و سودجويي نيست . براي آزمايش شما اگر آنان را گرد آوريد و يك راهي پيشنهاد كرده با دليلهاي بسيار، روشن گردانيد كه سود كشور و توده در همدستي با يكديگر و پيروي از يك راه مي باشد، بيگمان نخواهند پذيرفت. زيرا كه درآمدن به يك راه و همد ستي با يكديگر با هوسبازي هاي آنان سازگار نخواهد بود.
  از اين شگفتر داستان كار و پيشه ايشانست.درس را تنها براي آن مي خوانند كه چون از دبيرستان يا از دانشكده درآمدند از دولت كار بخواهند، و كمتر يكي از آنان معني راست كار و پيشه را ميداند، و كمتر يكي ميخواهد بكاري پردازد كه سودي به توده برساند.پسر سبزي فروش و چيت فروش كه درس خوانده، كمي خود مي شمارد كه بكار پدرش پردازد.
  شما اگر كساني را از آنان فراهم نشانده و با دليلهاي بسيار، روشن گردانيد كه رفتن به فلان ديه و آنجا را آباد گردانيدن هم براي توده و هم براي خودشان سودمند است، بيگمان نخواهند پذيرفت . زيرا كشاورزي را سزنده خود نمي شمارد. آنان درس خوانده اند كه در شهر باشند و در پشت ميز نشينند، مفت خورند، روزنامه نويسند، رمان بافند و حزب سازند. يك درسخوانده كارش اينها بايد بود.
  در همينجاست كه زيانمندي اين فرهنگ نيك دانسته مي شود. زيرا شما اگر يك جوان درسخوانده را با يك روستايي بيسواد بسنجش گزاريد و از ديده شايندگي بزندگاني بديده گيريد، بيگمان آن روستايي بيسواد شاينده تر ازاين جوان درسخوانده است.راست ست كه آن روستايي جغرافي نميداند،از تاريخ ناآگاهست، از دانشها بيكبار بي بهره ميباشد، و اينها كميهاي اوست.ليكن در همان حال باندازه توانايي به بسيج خواروبار و ديگر در بايست ها كمك ميكند و به توده و كشور سودمند ميباشد. ولي اين جوان درسخوانده مفتخوار است و جز بكار مفتخواري نتواند خورد.
  آنگاه آن روستايي مغزش نيرومند و نيروهاي خداداديش دست نخورده است. ولي اين جوان مغزش فرسوده و نيروهايش تباه شده مي باشد.
  آن روستايي اگر بيك كار بدي برخاست و شما ايراد گرفتيد، شرم كند و سرش پايين اندازد . ولي اين جوان درسخوانده براي بدكاريهاي خود فلسفه تراشد و با شما ب چخش پردازد. اين يك هنر بزرگي از ايشانست.
  واژگان
  آخشيج ـ ضد
  آز ـ حرص
  آزرم ـ شرف
  آگندن ـ پر كردن
  آگنده ـ پر
  آموزاك ـ آنچه آموزند ، تعليمات
  آميغ ـ حقيقت
  آواز ـ صدا
  ارج ـ ارزش
  ارجدار ـ ارزشمند
  باز نمودن ـ بيان كردن
  باهماد ـ جمعيت ، حزب
  بديده گرفتن ـ در نظر گرفتن
  بسيج ـ تدارك
  بهر ـ براي
  بيكبار ؛ بيكباره ـ بكلي ، يكدفعه
  پروا ـ توجه
  پيرايش ـ پيراستن ، از آلودگيها پاك گردانيدن
  پيكره ـ عكس
  جداسر ـ مستقل
  جداسري ـ استقلال
  جستار ـ (همچون گفتار) مبحث
  چخش ـ (همچون جهش) مجادله
  چندان ـ آنقدر
  چندين ـ اينقدر
  چيرگي ـ تسلط ، غلبه
  چيره ـ مسلط ، غالب
  خامه ـ قلم
  خوي ـ عادت ، آنچه آدمي سپس ياد گيرد
  خيم ـ خصلت ، آنچه آدمي از گوهر خود دارد
  درآمدن ـ وارد شدن
  دربايست ـ لازم
  دستاويز ـ بهانه
  دهش ـ عطا
  ديده ـ چشم
  ديه ـ ده ، روستا
  رويه ـ ظاهر، صورت
  رويه كاري ـ ظاهرسازي
  سررشته داري ـ حكومت
  سزنده ؛ سزا ـ روا ، جايز
  سزيدن ـ روا بودن ، جايز بودن
  سهش ـ (همچون جهش) احساس دروني
  شاينده ؛ شايا ـ شايسته
  شايندگي ـ شايستگي
  شوند ـ (همچون بلند) سبب ، علت
  فرجاد ـ (همچون فرهاد) وجدان
  گوهر ـ اصل ، ذات
  نامي ـ مشهور
  نمودن ـ نشان دادن
  ورجاوند ـ مقدس ، خدايي
  هنايش ـ اثر
  هناينده ؛ هنايا ـ مؤثر

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  
  امروز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • آئین افتتاحیه ستاد انتخاباتی سید ناصر حسینی برگزار شد/حسینی ؛ تشنج ها را باید با مهربانی پاسخ بدهیم+تصاویر
 • محمد پور در جمع مردم خونگرم روستای سربیشه/تصاویر
 • استقبال گرم از ریحان محمد پور در روستای شمس عرب /تصاویر
 • اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل ردصلاحیتش
 • نطق های انتخابی گچساران در گرمای ظهر خرداد ماه، اوج کج سلیقگی برنامه ریزان
 • یک عده فقط دنبال کنسرت یا آزادی هستند
 • اعضای ستاد مردمی زاگرس نشینان آیت الله دکتر رئیسی در بخش سرفاریاب مشخص شدند
 • جناح‌هاچشم‌انداز امیدبخشی را نوید نمی‌دهند
 • رئیس دفتر تاج گردون رئیس ستاد انتخاباتی هومان عسکری شد/متن پیام حشمت دشتی
 • ادعای عجیب روحانی درباره کرونا در ایران
 • سطح مناظره‌ها در حد ریاست‌جمهوری نیست
 • بحث ها پیرامون کاندیداتوری دختر سردار
 • ‌مناظره کاندیدا‌ها یا محاکمه دولت؟
 • اخبار انتخابات شورای شهر دوگنبدان/اعلام حمایت اهالی طایفه شادگان از محمد علی مرادی مفرد
 • همایش باشکوه با حضور هومان عسکری به میزبانی روستای سربیشه برگزار شد/تصاویر
 • عدد هم برای آقایان بی معنا است
 • درگیری منجر به قتل در گچساران
 • حمایت قاطع تاج گردون از هومان عسکری
 • هشدار به نامزدها برای وعده‌های سرخرمن
 • پیام معاون سابق اداره کل راه و شهرسازی به همفکران و حامیان تاج گردون
 •