طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۲۲ خرداد, ۱۳۹۷ | کد خبر : 80300 | نویسنده : sajad |
 •   

  فانوس زاگرس؛ به قلم اسلام ذوالقدرپور   در عصر کنونی، بسیاری از نظریه‌‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی به سیستم “حکمرانی خوب” معتقد می‌باشند و سعی در طرح‌ریزی، تدوین و اجرای این شکل از حکومت را دارند. بسیاری از مؤلفه‌های حکمرانی خوب را می‌توان در رعایت حقوق شهروندی و از سوی دیگر پاسخگو بودن حاکمان به […]

  فانوس زاگرس؛

  به قلم اسلام ذوالقدرپور

   

  در عصر کنونی، بسیاری از نظریه‌‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی به سیستم “حکمرانی خوب” معتقد میباشند و سعی در طرحریزی، تدوین و اجرای این شکل از حکومت را دارند. بسیاری از مؤلفههای حکمرانی خوب را میتوان در رعایت حقوق شهروندی و از سوی دیگر پاسخگو بودن حاکمان به شهروندان مشاهده نمود.

  سیاستگذاران و مجریان حکمرانی خوب، در تدوین و اجرای سیاستهای حکمرانی خوب، باید از توانایی، کارآمدی و اثربخشی کافی برخوردار باشند، قدرت درک و فهم حقوق شهروندی و حکمرانی خوب را در سطح بالای آن داشته باشند.

  در عصر کنونی که به پسامدرن معروف شده و یکی از مهمترین مؤلفههای آن نیز پذیرش قرائتهای مختلف یا نظریات متفاوت از سوی شهروندان و حاکمان میباشد، در ایران و به خصوص استان کهگیلویه و بویراحمد، گروهها و افرادی حضور دارند که اعتقادی به رعایت حقوق شهروندی و به خصوص احترام به عقاید و نظریات دیگران ندارند.

  ماجرای حضور جناب آقای دکتر تاجگردون و همراهان در روستای دیل و برخی رویدادهای این حضور که بهانه اصلی آن نیز افطاری بوده است که شاید بتوان مهمترین جلوههای آن را عدم رعایت حقوق شهروندی از سوی فرماندار محترم گچساران قلمداد نمود.

  چرا فرماندار گچساران از پرسش یک جوان حتی اگر کمی تند باشد، عصبانی و منفعل میشوند؟

  آیا فرماندار محترم گچساران، درد خانمانسوز و بحرانزای بیکاری را درک میکنند؟

  وظیفه فرماندار در برابر شهروندان چیست؟

  رفتار منفعل و تند جناب آقای حاج عبدالرحیم رحیمی فرماندار گچساران را میتوان دارای چند محور خاص دانست.

  یکم- فرماندار، نماینده شهروندان یا بادیگارد مسئولین:

  بر اساس تقسیمات اداری و سیاسی ایران، فرماندار را میتوان نماینده ارشد دولت در شهرستان قلمداد نمود که نقش بسیار مهم و حساس برقراری ارتباط و تعامل میان شهروندان یک شهرستان و دولت مرکزی را بر عهده دارند. از سوی دیگر فرماندار را میتوان نماینده شهروندان در برقراری رابطه با حاکمیت نیز محسوب نمود.

  فرماندار باید رابط تعامل میان شهروندان و دولتمردان ارشد استانی و ملی باشند که باید پاسخگوی شهروندان باشند.

  در ماجرای روستای دیل و البته برخی رویدادهای دیگر، فرماندار محترم گچساران که باید رابط تعامل میان شهروندان و حاکمیت باشند، نقش مهم و اساسی برقراری تعامل را فراموش نموده و در نقش یک بادیگارد برای مسئولین ارشد به ایفای نقش پرداختهاند!

  دوم- حقوق شهروندی و پرستیژ اصلاحطلبی:

  یکی دیگر از جلوههای خاص ماجرای روستای دیل را میتوان در عدم رعایت حقوق شهروندی از سوی فرماندار محترم، مشاهده نمود.

  در حالی که جوانان روستای دیل در حال بیان مشکلات خود و به خصوص بحران بیکاری خود و تبعیض در استخدامها بودند، جناب آقای رحیمی با حالتی منفعل و عصبانی اقدام به ایجاد نوعی اغتشاش در نشست شهروندان و نماینده محترم خود، نموده و خواهان پایان یافتن جلسه و خروج آقای تاجگردون از این جلسه میشوند!

  یکی از برجستهترین وعدهها و تبلیغات دولت یازدهم و دوازدهم که جناب آقای رحیمی در نقش فرماندار گچساران، نماینده دولت و مجری آن میباشند، حقوق شهروندی است که به شدت از سوی مسئولین دولت مطرح شده است. از سوی دیگر نباید فراموش نمود که آقای رحیمی از نظر سیاسی نیز به جریان اصلاحطلبی وابستگی خاصی داشته و خود از بزرگان اصلاحطلبی گچساران طی یک دهه اخیر بودهاند که همواره مدعی رعایت حقوق شهروندی و به خصوص حق پرسش شهروندان از حاکمان بودهاند.

  اما جلسه پرسش و پاسخ شهروندان جوان روستای دیل با نماینده شهرستانهای باشت و گچساران و رفتار انفعالی فرماندار محترم، نشان داد که جناب آقای رحیمی اعتقادی به رعایت حقوق شهروندی و به خصوص اصل پرسش از مسئولین و پاسخگویی به شهروندان ندارند و تنها پرستیژ اصلاحطلبی را یدک میکشند!

  سوم- بحران بیکاری و ناکارآمدی مسئولین:

  یکی دیگر از جلوههای شاید پشتپرده حادثه روستای دیل و به خصوص رفتار منفعلانه فرماندار محترم گچساران را میتوان ناشی از برخی پشتپردههای خاص در وضعیت بیکاری گسترده شهرستانهای گچساران و باشت و به خصوص بحثهای اخیر در مورد تبعیض در استخدامها دانست که سمت و سوی این انتقادات، متوجه مسئول ارشد شهرستان یعنی جناب آقای رحیمی فرماندار گچساران میباشد.

  سؤال بسیاری از شهروندان گچساران از فرماندار محترم اینست که: آیا بحران خانمانسوز بیکاری برای جنابعالی قابل درک و لمس عینی است؟

  بسیاری از خانوادههای گچسارانی طی چند سال اخیر در گرداب بحران بیکاری فرو رفتهاند که فرماندار گچساران به عنوان مدیریت ارشد شهرستان، باید پاسخگوی این بحران و البته حل این بحران بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال برای شهروندان گچسارانی باشند.

  از سوی دیگر با عدم تحقق برخی وعدههای کارآفرینی و اشتغالزایی مسئولین و به خصوص آقای دکتر تاجگردون، نقش فرماندار گچساران در پاسخگویی به توقعات ایجاد شده توسط مسئولین، بسیار سنگینتر و حساستر شده است.

  اما گویا ایشان سعی در عدم پاسخگویی شفاف و روشن به مشکلات شهروندان و به خصوص بحران بیکاری جوانان این دیار، شفافسازی و روشن نمودن وضعیت استخدامهای مسئلهساز اخیر دارند.

  رویدادهای افطاری و نشست جوانان روستای دیل با نماینده خود در مجلس شورای اسلامی و رفتار انفعالی فرماندار گچساران تنها چند روز بعد از ماجرای دیدار رهبر معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای با دانشجویان و آرامش و بردباری رهبر معظم انقلاب در برابر انتقادات تند و بیپرده یکی از دانشجویان خانم در این مراسم، نشان از فاصله بسیار زیاد رویکردهای مسئولین استان ما با روش و سیره حکمرانی رهبر معظم انقلاب دارد.

  عدم نقدپذیری فرماندار محترم گچساران و توصیه آقای تاجگردون به ایشان برای آرام شدن را میتوان جلوهای از انفعال مدیریت کنونی در استان و شهرستان دانست که طی چند ماه اخیر به شدت بر روابط شهروندان و حاکمیت سایه افکنده و موجب ایجاد و عمیق شدن شکاف میان شهروندان و حاکمیت شده است.

  اینگونه رویدادها را میتوان یک هشدار جدی برای سیاستگذاران و سیاستهای ناکارآمد آنان قلمداد نمود که بسیار خطرناک و بحرانزا بوده که همیشه مانند اعتراض آرام جوانان روستای دیل نخواهد بود و میتواند جلوههای خشونتبار نیز به خود بگیرند.

  بر جوانان روستای دیل و دیگر مناطق گچساران یا باشت که به صورت مسالمتآمیز و آرام به دنبال پرسش از مسئولین شهرستان و استان هستند نیز هیچگونه ایرادی نمیتوان گرفت. زیرا پرسش از مسئولین، یکی از جلوه‌های حقوق شهروندی آنان محسوب شده و مسئولین نیز ملزم به پاسخگویی به آنان میباشند.

  اگر آقای حاج عبدالرحیم رحیمی در میان جوانان جویای کار طایفه بزرگ دولیاری(دولتیاری) که ایشان نیز از همین طایفه میباشند، حضور یابند با همینگونه اعتراضات و پرسشهای شهروندان و جوانان طایفه دولیاری مواجه خواهند شد. ممکن است اعتراضات جوانان طایفه دولیاری نسبت به آقای رحیمی از اعتراضات جوانان روستای دیل نیز شدیدتر و سنگینتر نیز باشد.

  شاید لازم باشد تا فرماندار محترم بیشتر در جمع معترضین این روزهای گچساران و باشت حاضر شده و به پرسش‌ها، گلایه‌ها و نارضایتی‌های آنان گوش دهند. اکثریت شهروندان دو شهرستان از وضعیت کنونی اشتغال و برخی پشت‌پرده‌های استخدام‌ها، به شدت ناراضی بوده و فرماندار محترم را عامل ایجاد چنین شرایطی می‌دانند.

  امیدواریم اگر قرار بر ادامه کار جناب آقای رحیمی در جایگاه فرمانداری گچساران باشد، ایشان تغییرات اساسی در سیاست‌ها، رویکردها و نحوه تعاملات خود با شهروندان و به خصوص معترضین شرایط کنونی بحران بیکاری گچساران، اعمال نموده و موجب شکاف بیشتر میان شهروندان و حاکمیت نشوند.

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  14 نظر برای “خطاب به فرماندار گچساران؛چرا از پرسش یک جوان عصبانی و منفعل می‌شوید؟”
  1. ناشناس گفت:

   این آقا ( فرماندار) خودش گفته تا تاجگردون هست من هم هستم .پس باید تا آخرش راخواند و افسوس خورد . فرماندار نمونه وای برما

   1

   1
  2. بويراحمدى هاى گچ بوى گفت:

   افسوس………
   اين هم ميگذرد ………..
   به اميد فردايى بهتر براى شهرم …….
   ياد باد آن مردمان قديم و اصيل شهرم………

   1

   1
  3. گچساران قديم گفت:

   گچسارانى در كار نيست الان شهرم رو كسانى در دست گرفتن كه روزگارى حق تردد در اين شهر رو نداشتن

   2

   1
  4. قشقايى گفت:

   جوانان شهر حق اعتراض ندارن بايد به خودكشى رجوع كنند

   1

   1
  5. ناشناس گفت:

   جناب آقای ذوالقدر ؛
   متن خوبی منتشر نمودی اما :
   با توصیفی که از رفتارهای فرماندار بعمل آوردی ، باید اذعان نمود که رفتار فرماندار منفعلانه نیست یلکه این نوع رفتار ، رفتار تهاجمی و پرخاشگری است که باید توسط ………. مورد نقد وبررسی قرار گیرد !

   2

   1
  6. گچساران گفت:

   درود برشما دکتر عزیز.الحق که حقیقت را گفتی .

   1

   0
  7. شهروند گفت:

   آقای فرماندار لایه اول ستاد انتخابات آقای تاجگردون
   در مرحله دوم مسوول برگزار ی انتخابات
   به مقدسات این طنز نیست ✋

   1

   0
  8. صادق گفت:

   سلام.به نظر من این فرماندار بیشتر به درد مدیریت ……… می خورن تا فرماندار یا مسئول یک شهر.ایشون فکر میکنن فرمانده پادگانن و بقیه سربازاشون هستن.متاسفم برای جناب……..این اولین و آخرین رفتار ……از ایشون نیست و نخواهد بود.

   1

   0
  9. فرهنگی گفت:

   متاسفم برای شهرم

   1

   1
  10. خو رزو گفت:

   ای بنازمت خورزو عزیزم.

   1

   1
  11. جوان گفت:

   جناب آقای ذوالقدر خوب نوشتی ولی اینکه گفتی …….. اصلاح طلب هست اشتباه گفتی ایشان اعتقادی به اصلاحات ندارد و دنبال ………. خودش و خانواده اش می باشد ببینید برادرانش را از رانندگی تا نگهبانی به معاونت ادارات ارتقا داده و ایشان تیپش و رفتارش به هر چیزی میخوره به غیر از ……… خدا به داد شهرمان برسد با این ………..

   0

   0
  12. باوی گفت:

   آیا …….. و…………و ……….این رفتارهای و حشیانه در سطح شهر که عده ای با کلاش رگباری در سطح شهرستان انجام می دهند و خود آقای ………..در جریان این موضوع می باشد تا جایی که خود ……..قهر میکند و از محرکه در می رود نیستن چرا موضوع را پیگیری نمی کنند اگر وضع به این منوال پیش برود انتخابات سختی در شهرستان داریم و شاید چندین نفر کشته شود مسولین به گوش باشید

   0

   0
  13. بویراحمد تا باوی گفت:

   ای !!!!!!!!
   آنجه عیان است چه حاجت به بیان است

   من فقط برای طایفه خودم تاسف می خورم که چقدر برای تاجگردون زحمت کشیدیم و همه بی هیچ ؟؟؟؟؟
   فقط یه چند تا طایفه منفعت خور بوده اند.

   0

   0
  14. ناشناس گفت:

   نه سیر خبر از گرسنه داره نه سوار خبر از پیاده ، این آقا چند ساله …………. می کنن دیگر چی میخوان مگه عمر آدم چند ساله

   0

   0

  
  امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • گزارش تصویری همایش پیاده روی خانوادگی در گچساران
 • اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر در اورژانس دهدشت
 • خبر خوش فوتبالی برای یاسوجی ها/شهرداری بر می گردد
 • در نشست خبری مدیر شبکه بهداشت ودرمان لنده مطرح شد؛ از خبر خوش راه اندازی بخش دیالیز تا انجام ۱۹۴۴۵ خدمت پزشکی و حمایت بنیاد علوی از ۳۴۵ مادر باردار و شیرده بهمراه خدمات رایگان در طرح پزشک خانواده روستایی
 • فیلم ” ایرو” ساخته هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی به جشنواره سائوپائولوی برزیل می رود+تصاویری از صحنه های فیلم
 • گرامی داشت هفته تربیت بدنی در گچساران به روایت تصویر
 • واکنش مدیرکل ورزش و جوانان به شکایت دادستان یاسوج
 • اردوی سه روزه زندگی در شرایط سخت تیم های هلال احمر در شهرستان چرام برگزار شد+تصاویر
 • چراغ سبز علیمراد جعفری به اصولگرایان گچساران و باشت/انتخابی سخت میان دو قطب
 • زارعی خبر داد:اعتبارات مطلوبی به بازسازی منازل زلزله زده یاسوج تعلق گرفت/آغاز نهضت آسفالت و جدول‌گذاری معابر و خیابان‌های یاسوج/۲ سالن ورزشی در شهرستان بویراحمد افتتاح شد/محرومیت دانش‌آموزان سادات محمودی در اولین ماه پاییز/چرا کسی به فکر حل مشکل ترافیک در میدان انقلاب یاسوج نیست؟/طرح های غیراستاندارد بلای جان روستانشینان بویراحمد
 • علت مرگ توله پلنگ در منطقه خائیزکهگیلویه مشخص شد
 • ساکنان محله ۱۷دستگاه دوگنبدان خواستار پیگیری مشکلات این محله از سوی شهرداری هستند+تصاویر
 • نگاه ویژه صندوق هنرمندان کشور به هنرمندان پیشکسوت شهرستان چرام+تصاویر
 • با حکم یک هم استانی صورت پذیرفت ؛ انتصاب مدیر اهل تسنن در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران+تصاویر
 • رییس جدید دادگستری شهرستان گچساران مشخص شد
 • تقدیر یک خانواده گچسارانی از پزشک و پرسنل بیمارستان امام خمینی دهدشت
 • اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای را رعایت کنیم/ «هاشمی» و «افشانی» پشتیبان همدیگرند
 • اعتراض تعدادی از دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد گچساران به تغییر سهمیه پذیرش
 • توضیحات مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در خصوص کشف لاشه یک توله پلنگ
 • صدور حکم متهمان گروه نفاق در کهگیلویه و بویراحمد+جزئیات
 •