طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه ۱۲ اسفند, ۱۳۹۶ | کد خبر : 75179 | نویسنده : sajad |
 •   

  فانوس زاگرس؛   رقیب تراشی، بازی جدید” آقای خاص”   به قلم یعقوب درویشیان     دکترتاجگردون در گزارش عملکردسالیانه به مردم شریف حوزه ی انتخابیه اش، نکات قابل تاملی رابیان کردند که ازاهمیت خاصی برخوردار میباشد. آنچه که رسانه های حاضر در تالار بهار به جامعه بازتاب دادند حاکی از مدل جدیدی از ایدئولوژی […]

  فانوس زاگرس؛

  فانوس زاگرس؛

   

  رقیب تراشی، بازی جدید” آقای خاص”

   

  به قلم یعقوب درویشیان

   

   

  دکترتاجگردون در گزارش عملکردسالیانه به مردم شریف حوزه ی انتخابیه اش، نکات قابل تاملی رابیان کردند که ازاهمیت خاصی برخوردار میباشد.
  آنچه که رسانه های حاضر در تالار بهار به جامعه بازتاب دادند حاکی از مدل جدیدی از ایدئولوژی دکترتاجگردون در پایان ششمین سال وکالت ایشان میباشد وبه نوعی ترسیم کننده ی دیدگاه های نوین و آینده نگری تاجگردون برای دوسال پایانی دور دوم وکالت و استراتژی خاص ایشان برای ” ماندن” یا ” رفتن” از مسند وکالت به مقام ” وزارت” میباشد.

  * آقای خاص* که دچارنوعی پراگماتیسم سیاسی واجتماعی شده است ،اغلب خویش را درمقاطعی فراترازیک نماینده میپندارد ولی پندار ایشان با عملکرد وی برابری نمیکند.

  تاجگردون یک سیاستمدار تام است، گاهی منعطف و گاهی لجوج. اتفاقات ریز ودرشت زیادی را در سطح تاریخ سیاسی استان و کشور رقم زده است، از طرح های عمرانی تا تبصره ها ومصوبات ملی…

  تاجگردون نیک میداندکه هرقدم و هرکلامش توسط افراد واحزاب گوناگون آنالیز میشود، از این رو گاه می شورد و گاه می شوراند.. هم میزند و هم مینوازد.

  تاجگردون یک” برند “است. هم نامش وهم تفکرش، اما گاهی دچار غرور میشود.

  تاجگردون در دفتر تهرانش حضور بسیار کمرنگی دارد. مشغله ی کاری و کمیسونها را بهانه میکند. ولی این مهم بنابرهردلیلی باشد برای کسانی که تنها میتوانند در روزهای شنبه آن هم فقط و فقط در ساعات ۹تا۱۱ صبح به انتهای راهروی طبقه ی چهارم بهارستان بروند اصلاخوشایندنبوده ونیست.نوع نامه نگاری مشاوران تاجگردون در بهارستان که کمتر نامه نگاری به استان دارند نیز قابل تامل میباشد که رفع این دو مهم در دفتر بهارستان میتواند همدلی بیشتر آقای خاص با مردم را سبب شود.

  تاجگردون شاید برای وزرا قابل پرستش باشد اما باید برای مردم بندگی نماید.تاجگردون نباید مردم و وزرا را از زاویه ” معامله” ببیند هر چند هم مردم و هم وزرا پشت درب دفتر ایشان منتظر می نشینند.

  تاجگردون منتقدانش را “ناخوش احوال” میخواند و برخی خواص جامعه را” بی شهامت”..

  در ایجاد اشتغال ازمدیران شهرستانی گلایه میکند ولی گلایه های مردم را نمیشنود.

  شعار” باز باران” داد ولی دراشتغال به خشکسالی رسیده است.

   

   

   

  تاجگردون یک استثناست، این را هم منتقدانش میدانند وهم دوستانش. از تاجگردون انتظار بیشتری میرود. انتظاری بزرگ، آنقدر بزرگ که مردم میخواهند تاجگردون یک رنسانس عمرانی در گچساران ایجاد کند وهمزمان در بخش های عمرانی، کشاورزی، صنعت، نفت و پتروشیمی، راه و زیرساخت ها و اشتغال… جغرافیایی پایدار و شهری آباد ببینند اما تاجگردون تونل دیل را به رخ می کشد وبیمارستانی را!!!!

  شخصی باپتانسیل تاجگردون که هم عضوناظربرجام بوده است وهم منقسم بودجه ی کشوری هشتاد میلیونی، میبایست تفکری منعطف داشته باشد نه منتقد.

  مردم باید اعتراض داشته باشند نه تاجگردون، تاجگردون باید منت پذیر باشد نه منت گذار…

  خدمت وظیفه ی قانونی نماینده است پس چگونه خدمت را منت اشتباه میگیرد و حرف از استانداردهای جهانی میزند؟
  آقای تاجگردون آیا آمار بیکاران و خودکشی و سهم کشته های جاده ای جوانان و فقر و مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ‌گچساران و باشت در آمارهای شما فراتراز استاندارهای جهانی نیست؟

  سرانه ی مطالعه ی جامعه واجب تر است یا استاندارد فضای سبز؟

  تاجگردون آنقدر باهوش است که میداند چگونه بازی سیاسی را درگچساران اداره کند، گاهی با بافت فرسوده و گاهی با فرسودگی طیف ها و طایفه ها..

  بزرگترین رقیب تاجگردون، * فردگرایی* است. جایی که نباید به تک مهره هایی فرصت رشد میدهد تا شکاف طبقاتی در اجتماع نمایان ترباشد و البته حاصل این تفکر، دلزدگی و یاس اجتماعی آحاد مردم از تاجگردون میباشد.
  دومین رقیب در رفتارهای سیاسی آقای خاص، ” تبعیض ” میباشد. دریک جغرافیا، بدون توجه به پراکندگی جمعیتی و پالایش قومیتی، امتیازاتی را بذل و بخشش میکندکه باعث خشنودی برخی اندک و نگرانی عموم جامعه مشود.

  تاجگردون به ” آرا” کار ندارد و به ” آنها” توجه دارد.” آنها”یی که عقبه ای ندارند ویا عقبه ی ضعیفی پیرامونشان وجود دارد.

  سومین رقیب تاجگردون، اشرافی گیری و فئودالیته ی پیرامونی های ایشان میباشد.

  کسانی که همه ی ما در جامعه میشناسیم و میبینیم. آنهایی که در چندسال اخیر به نوعی در همجواری با ریلِ عنایاتِ آقای خاص در چندسال اخیر به بهره مندی ویژه رسیده اند، امتیازات فراوانی دریافت کرده اند و راه صد ساله را یک شبه به منزل مراد رسیده اند.

  در تفکر تاجگردون آحاد جامعه یا ابزار هستند یا رقیب. نگرشی به غایت سفید یا به غایت سیاه، بدون بینابینی.
  تاجگردون که درهمه ی حوزه ها کارنامه ی متوسط و روبه بالایی دارد ولی در حوزه اشتغال نتوانسته انتظارات جامعه ی جویای کار را برآورده کند در ارائه ی گزارش عملکردش با راه انداختن بازی سیاسی جدیدی هم از مسولیت پذیری اش فرار رو به جلویی داشت و هم از سیاست نوینش- رقیب تراشی- پرده برداری کرد.

  دعوت به هم آوردِ مدعیانِ خدمت توسط آقای خاص، قبل از هر اقدامی ، نوعی سیاست بود تا افکارعمومی را درگیر یک هیجانِ عشیره ای باوی؛ بویراحمد و قشقایی نمایند تاهم جامعه را به همان تفکر چندقطبی پیوند بزند وهم در آینده بتواند بار عمده ای از ناکارآمدی اش را به گردن رقبای زودهنگام انتخاباتی اش بیاندازد.

  تاجگردون هم زخم را میشناسد و هم زخم زدن را.

  آقای خاص ؛شما انتخاب شدید تا بیاندیشید نه تنها به جای تمام دیل و بویراحمد گرمسیر بلکه به جای تمام ایران.
  شما انتخاب شدید تا در دل مشکلات تونل بزنید و جلوی سیلِ بیکاری سد..

  *سلطان اینستاگرام* که هم رسانه را خوب میداند و هم به عملکرد جادویی رسانه، اعتقاد دارد، باید بیشتر توجه داشته باشد که:

  اگر به فکر خدمت به مردم است نه تنها به حاشیه ها کاری نداشته باشد بلکه خودش نیز حاشیه سازی نکند.

  اگر به فکر خدمت به مردم است بایدگزارش عملکردی بدهد که در آن از ایجاد اشتغال ، آمار بدهد نه از آمارهای بی حاصل گزارش..

  باید درسال تولید ،اقدام وعمل برای مردم توضیح بدهد چرا کارخانه ی معروف کلنگ خورده اش ، عملیاتی نمیشود و اصلا چرا کارخانه ای که زمین ندارد را مصوب و کلنگ زنی کرده است؟

  باید گزارش بدهد در زمینه ی رفاه عمومی و عدالت اجتماعی چه اقدام و عملی انجام داده است؟

  آقای خاص اگر میخواهد خدمتگذار محرومان باشد باید از فردگرائی دست بکشد ودر هرجغرافیا و قومیتی به محرومانی توجه کند که قدرت پذیرایی های خاص را ندارند اما چشم یاری دارند.

  آقای تاجگردون باید نارضایتی های عوام راببیند و البته خشنودی برخی خواص را نیز به عبرت بنگرد.

  …و در آخر سخنم را با کلامی از حضرت علی(ع) به پایان میرسانم که فرمودند:

  [ای فرماندار!] مبادا چنان عمل کنی که انسان‌های ضعیف و محروم، از اجرای عدالت به دست تو مأیوس گردند(و به نوعی دیگر از حکومت فکر کنند! و نسل‌های جوان از دیانت ناامید شوند و به آینده خویش اطمینانی نداشته باشند، و در پی‌ افکار و مکتب‌های دیگر بروند!).

   

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  21 نظر برای “رقیب تراشی، بازی جدید” آقای خاص””
  1. دکتر گفت:

   این آقا و دوستانش یه ………. پیدا کردن و به این زودیا ازش دست نمیکشن . مردم هنوز در خوابن.

   1

   0
  2. گچسارانی اصیل گفت:

   تاجگردون بدلیل نا کارامدی خودش بدنبال ایجاد حاشیه میبتشد تاجگردون کار شاقی برای عموم مردم نکرده اگر یک لقمه نان به مردم شهر هدیه داده در عوض سبد نان ………… کرده تاجگردون با اقبال ارای مردم میدان دار سیاست شده که ان شا الله اخرین بار مجلس خواهد دید هیچ وقت مروم ……و……جناب را فراموش نخواهند کرد برگ اخر تاج به پایان رسید تاج کا نامه خوبی بجا نگذاشت زهی خیال با طل که مردم بویراحمد به ایشان رای دهند هرچه برا بویراحمد گرمیسر کرده پیش کش تا برسد به بویراحمد سرحد تاج فقط بدنبال ……… خودشه وبس

   2

   0
  3. گچساران گفت:

   البته حق میدم به تاجگردون ناراحت باشه که هر کاری که میکنه یک عده بهش گیر میدن ولی باید بدونه که اینجا یک استان محروم هست و مردمش اینجوری هستند و کاریش هم نمیشه کرد ولی اینو هم باید بدونه که نباید جواب هر کسی رو بده و نیازی هم نداره. عملکردش کاملا روشن هست به زیر ساختها به خوبی توجه کرده مشکل مهم اب رو تقریبا حل کرده، فضا بصری شهر رو بهبود داده و گردشگر پذیرتر شده و در بحث اشتغال و عدالت شغلی توفیقی نداشته که البته این دو مورد یک معضل جدی در سطح کشور هم هست

   3

   2
   • شهروند... گفت:

    چه زیر ساختی رو خوب کرده لطفا بفرمایید ایشون شش سال نماینده هنوز یک کارنامه ارائه نکرده انوقت شما فقط از روی تعصب بی جا و با بی مطالعه ایی میگید زیر ساخت لطفا فقط بگید زیر ساختی که ایجاد کرده کو و کجاست اگر نمتوانید تا من بگویم چه زیر ساختهایی ایجاد کرده و اینکه این زیر ساختها سکوی پرتاب چه کسانی هستند گول چهارتا خیابون رنگ امیزی شده رو نخور تمام جوانهای این شهر مسافر کش یا فروشنده شده ان اونم با چه مدارک تحصیلی لطفا حرفهایی بچه گانه تحویل افکار مردم ندهید…

    1

    0
  4. تحلیل گر بیکار گفت:

   عالی نوشتی دمت گرم درویشیان

   5

   0
  5. ناشناس گفت:

   من طرف دار تاجگردون بوده هستم ولی انتقادات نویسنده رو بجا ، منطقی و کاملاً درست میدانم.

   5

   0
  6. روستاي كته گفت:

   آقاي ناجگردون شما وكيل مردم مردم هستيد جايگاهي كه شما الان داريد توسط تك تك مردم بدست آورديد ولي متاسفانه اگه كاري انجام داديد هزاربرابرمنت برسرمردم گذاشتيد كاري كه شما انجام ميديد فقط خودبزرگ بيني و خوردكردن مردم هست و مردم پله ميكنيد. همه ي اصلاح طلبان به ديد وسابقه ونسبت فاميلي نزديك باحاج بهرام به شما راي دادند ولي شما دقيقا برخلاف جريان حاج بهرام عمل ميكنيد.شما اصلاح طلبان اصيل به گوشه رانديد. كه اين انتصاباتي كه انجام داديد نشان ازشكاف فكري وسياسي شما باپيراصلاحات حاج بهرام است.بيشتركساني كه مديرعامل و رياست ادارات رادو دستي به آنها تقديم كرديد ريشه اصلاح طلب ندارند وموجب نارضايتي اكثراصلاحطلبان شده.شما ونزديكانتان بشدت براي بعضي طوايف وافراد خاص ازبندپارتي استفاده ميكنيد.روح اشرافي درون شما ونزديكانتان نهادينه شده.فاميلهاي نزديك شما مخصوصا درباشت بدون مدرك عالي تحصيلي فله اي درادارات استان و استانهاي همجواربكارگرفته شده اند.دفتر شهرستاني شما كه هيچگونه اختياري ازخود ندارند.دفتر تهران كه اصلانميشه شمارو پيداكرد.برخوردكاركنان دفترتهران بسيارزننده وهمراه باخوي اشرافي است.شما براي طايفه سادات عنايي چه كاري انجام داديد.درزمان سيدقدرت چندنفرازسادات عنا رياست ادارات داشتند؟ درزمان شما چندنفر؟؟؟؟
   جناب وكيل الطايفه وافرادخاص به خودتان بياييد.اين حرف اكثرمردم است. با اين راهي كه شما و نزديكانتان درپيش گرفتيد ما بعداز ٣٩سال ديگراعتمادي به شما نداريم درصورت عدم تجديدنظر شما درانتخاب سادات عنا ديگر راه بجايي نخواهيد برد

   5

   0
  7. سادات عنايي گفت:

   حناي اين بازي هاي سياسي و رقيب تراشي فرضي ديگررنگي ندارد.
   آقاي تاجگردون…..
   جوانان از تبعيض خسته شدند
   جوانان ازبيكاري رنج ميبرند
   آوردن وزير و معاون وزير وفلان آقاي رده بالاي سياسي به شهرستان كه اين موضع را چوب كرديدوبسرمردم كوبيديد دردي از بيكاري جوانان دوا نميكند

   درد ما بيشترين آمارجوان تحصيل كرده بيكار درطايفه ما وبعضي طوايف است

   اله وكيلي براي ما چه كرديد

   گيريم راه و روشنايي و گاز وآب و سفره و ظرف طلا آورديد يك جوان بيكار با اينها ميتواند از عهده يك وعده غذا برايد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   6

   0
  8. ناشناس گفت:

   درجواب گچسارانی اصیل خدمتت عرض کنم تاجگردون تا۲۰دوره بیاد انتخابه خودتون رابه حرفهای بی ارزش دلخوش نکنید

   0

   1
  9. ناشناس گفت:

   برادرعزیزکه ازاصلاحات حرف میزنی مردم این استان درگچساران اصلاحات رابنام خانواده تاجگردون می شناسدحا ل این اصلاحات که میفرمایی چه سانی هستند

   0

   0
   • سادات عنايي گفت:

    جناب ناشناس
    اصلاحات به نام حاج بهرام تاجگردون وليدرهاي يكدل وكارامدش شناخته شدس.
    حتي حاج غلام هم توسط حاج بهرام رشد كاري كردو درانتخابات قبول شد. ظاهرا شما علم وحافظه سياسيتون خيلي كمه.
    متاسفانه اكثرمديراني كه به واسطه دكترتاجگردون منصوب شدند ريشه اصلاحطلبي ندارند. ادب حكم ميكنه نامي از آغايان نبرم وگرنه حافظه ما كه براي اصلاحات استخوان خوردكرديم وسنگ وفحش خورديم ناملايمات رافراموش نخواهدكرد. يكي ازدلايلي كه دكترتاجگردون هرساله گزارش عملكردساليانه ميده ضعف مديراني است خودرابه اصلاحات وصله زده اندوموج شديدنارضايتي ازدكتررابوجود آورده اند،وگرنه كمتركسي است كه خدمات دكترببينه و دردل رضايت نداشته باشه.
    اصلاحطلبان اصيل دقيقا مثل حاج بهرام به گوشه رانده شده اند
    امان از روزي كه مردم گناه مديران نالايق ونون به نرخ روز خور را به پاي خدمات وزحمات حاج غلام بنويسند.باتوجه به عدم تغيير اين آقايان روزبه روز موج نارضايتي درحال افزايش است.

    0

    0
  10. ناشناس گفت:

   چقد دوست دارم ذینل زاده بیاد رقیبش هرکی باشه با اختلاف میبازه خیلی غوزه ذینل

   0

   1
  11. شهروند... گفت:

   متشکرم جناب درویشیان
   جامعه به این چنین مطالب روشن و شفافی نیاز دارد تا درک کنند که چه کسی را وکیل خود در امور سیاست و کشور قرار داده اند نه اینکه فقط از روی احساسات ویا طایفه و عشیره و یا از روی تعصب حزبی انتخاب کرده و به مجلس ببرند و اینکه اگاه شوند تا دیگر تاجگردون نتواند با یک استراتژی جدید مثل عوض کردن فلان مدیر و یا نهیب دادن به فلان شخص باز هم سیاه بازی کند و یا با چند پست ایستاگرامی دلگرمی کند آقای تاجگردون گیرم که سر ماهم شیره مالیدی در حضور خداوند چه جوابی داری البته وجدان که سالهاست در بین شما سیاسیون جای خود را گم کرده است…

   1

   0
  12. دانشجو گفت:

   در زمان نمایندگی آقای تاجگردون شاهد رفتارهای هستیم که هیچ کدام از نمایندگان قبلی حاضر به انجام اون نبودند.مثلا حمایت از آرمین محمودی و بعدش اسداله ملک زاده و حمایت از اونها بخاطر اینکه حامیان بی سوادش در دانشگاه گچساران حمایت شوند، افراد بی سواد مثل ش…… ا…… و ک….و… که کارشون خبر چینی و تخریب همکارانش است، من خودم شاهدبودم که همین دو نفر چطور ح…. تا….. را علیه بعضی از اساتید و کارکنان دانشگاه تحریک کردند.

   1

   0
  13. ناشناس گفت:

   و مهمترین عمل …….. که در دفتر فرماندار شهرستان گچساران با حمایت جناب تاج گردون انجام شد تحمیل شورای شهر ناکارآمد با ……… آرائ مردم به این شهر می باشد.

   1

   0
  14. ناشناس گفت:

   بیمارستانی که کلنگش سال ۸۲ زمین زده شد تا اسفند ۹۶ هنوز هیچ تجهیزاتی نداره اگر شما آقای تاج گردون و وزیر بهداشت کوچکترین ارزشی برای این مردم قائل بودین بیمارستانی که اکسیژن هم نداشت را افتتاح نمی کردین متخصصان و پرسنل با خون دل در این بیمارستان کار می کنند؟ این بیمارستان قرار نبود مادر و کودک باشه و ساختار آن برای این موضوع نبود و مشکلات فراوانی دارد .

   1

   0
  15. درس خونده بیکار گفت:

   یکی از کارهای شاق تاجگردون گذاشتن تعدادی……………. است ک همشون پرونده دزدی ادم ربایی دعوا دارن اگه با ای کارا میریم سر کار تا بسم اله بگیم اقای تاگردون . چرا باید تحصیل کردها بیکار باش

   0

   0
  16. درس خونده بیکار گفت:

   چرا باید جوانان گچسارانی بر اثر نبود اشتغال روی ب قاچاق کالا بیارن ک سالانه تعدادی خانواده داغ دار باشن . چرا تاجگردون امار جوانان معتاد شهرش نمیبینه .توجهش ب اطرافیانش هس

   0

   0
  17. روح الزمان گفت:

   نقد بجا و قشنگی بود لذت بردم .. ولی برخی دوستان از روی تعصب در حق تاج گردون کم لطفی میکنن . درسته انتقاد بر ایشان وارد هست کاستی هایی هم دارند اما الحق والانصاف کسی درحد تاج گردون برا این شهر نمیتونه کار کنه . البته وظیفشون هست بقول جناب درویشیان. ولی پا روی حق نگذاریم.

   0

   0

  
  امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • تشریح عملکرد ۲ ساله رئیس سابق راه و شهرسازی چرام+تصاویر
 • واکنش مدیرعامل ، رئیس HSE و رئیس فرودگاه شرکت نفت گچساران به شایعات منتشر شده در فضای مجازی و رسانه ها نسبت به قصور در نجات جان مرحوم علی گماری
 • برادر کشی در طسوج چرام
 • یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در معدن فسفات چرام سرمایه گذاری می شود
 • بازدید مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از شرکت آسه یاسوج+عکس
 • مجتمع دال دنا فاقد مجوز احداث بوده
 • اظهارات محمدرضا عارف درباره رفع حصر،پرونده محمدرضا خاتمی و رویکرد صداوسیما
 • لشکرکشی اصولگرایان در مقابل تاجگردون
 • گزارش عدل هاشمی پور از سفر کمیسیون انرژی مجلس به کره جنوبی
 • گزارشی از نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با وزیر نفت
 • چرا کوچ ؛ تشریح برگزاری جشنواره کوچ استان کهگیلویه و بویراحمد
 • سرپرست شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شد
 • خبر انتخاباتی عضو شورای شهر یاسوج/گزینه نهایی اصلاح طلبان بویراحمد و دنا مشخص نشده است
 • مرگ تدریجی میراث کهن کهگیلویه
 • پیام تسلیت رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور در پی ضایعه درگذشت رئیس هیئت وزنه برداری گچساران
 • تیم فوتبال شهرداری یاسوج به لیگ دو بر می گردد
 • هرگز “جَر بی آقا” نکنید ؛ توانایی فردی و اجرایی مهمتر از پشتوانه قومی و جناحی
 • تصویب پیشنهاد نماینده گچساران و باشت در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
 • حوادث در کهگیلویه و بویراحمد جان ها می ستاند/هفت کشته و سه زخمی در یک روز
 • از برگزاری نشست شبانه تا حضور در مراسم یک بزرگمرد قشقایی/خیمه زینل زاده درایل قشقایی
 •