مدیر شبکه بهداشت ودرمان کهگیلویه منصوب شد.

 

به گزارشفانوس زاگرس، طی حکمی از جانب جناب دکتر ایلامی ،  دکتر کورش داوری به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه منصوب شد .

داوری چندین سال سابقه مدیریت  مرکز بهداشت کهگیلویه را در کارنامه ی کاری خود دارند و طی سرپرستی شبکه بهداشت کهگیلویه تجهیز بیمارستان دهدشت به دستگاه فیکو چشم پزشکی و توسعه و تجهیز مرکز سی تی اسکن دهدشت و تجهیز اورژانس های بین جاده ای و خانه های بهداشت و… انجام داده اند .

 

پیش از این وی با سمت سرپرستی مدیریت این دستگاه درمانی بهداشتی را به عهده داشت.