فانوس زاگرس؛

 

با حضور عزیز فیلی معاونت عمرانی استاندار، انتخابات هیئت رئیسه شوراهای اسلامی استان برگزار گردید.

 

به گزارش فانوس زاگرس ، در این انتخابات پس از رای گیری اعضای زیر عضو هئیت رئیسه شدند.

رضا دلشادیان رئیس و سخنگوی هیئت رئیسه

ابوالفتح بشارت نایب رئیس

فرزاد آذریان منشی اول

 

حبیب اله عاملی مقدم و فرزاد آذریان نماینده شورای اسلامی استان در شورایعالی کشور

اعضای حاضر؛

کیوان آشنا عضو شهرای شهر یاسوج

حبیب اله عاملی مقدم عضو شورای شهر دوگنبدان

عطب الله آهنجان عضو شورای شهر لنده

فرزاذ آذریان عضو شورای شهر دهدشت

شعبان بهمئی عضو شورای شهر لیکک

رضا دلشادیان عضو شورای شهر پاتاوه

ابوالفتح بشارت عضو شورای شهر چرام

حواشی؛

بهمئی نسبت به آنچه خیانت برخی اعضا عنوان می کرد، انتقاد نمود. وی معتقد بود اعضا قسم خورده و بدعهدی کرده اند.

آشنا، آهنجان و بهمئی در فراکسیون اقلیت بوده و عاملی، بشارت، دلشادیان و آذریان در انتخابات پیروز شدند.

بهمئی قصد داشت در عکس یادگاری نباشد که با اصرار فیلی در جمع قرار گرفت.

آشنا نسبت به دبیر شورای عالی استان ایراد قانونی گرفت و گفت: دبیری آقای پیام، باتکیه به عضویت در شورای مادوان غیرقانونی است. این سخنان پاسخ پیام را در پی داشت که گفت: پاسخ ایشان را به صورت مستدل خواهم داد.

اعضای شورای شهرستان باشت در نشست حضور نداشتند که با انتقاد شدید بهمئی مواجه شد. بهمئی اعتقاد داشت حضور آنها معادله را بر هم می زد.آشنا، پیش از برگزاری هر انتخاباتی، نتایج آن را پیش بینی می کرد که باعث تعجب خبرنگاران شد.

او به پیام تبریک گفت.