دکتر علی مژدهی پور  از فرزندان  شایسته استان کهگیلویه وبویراحمد سفیر حقوقی ایران در سازمان ملل شد.

به گزارش فانوس زاگرس ، حسن روحانی رییس جمهوری طی حکمی دکتر علی مژدهی پور را به عنوان سفیر حقوقی ایران در سازمان ملل منصوب کرد.مژدهی پور رئیس سابق تعزیرات حکومتی و از چهره های شاخص اصولگراست.

گفتنی است مژدهی پور از فرزندان شایسته استان و زاده روستای گراب در بخش چاروساست.