طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : جمعه ۲۸ شهریور, ۱۳۹۹ | کد خبر : 117900 | نویسنده : فانوس زاگرس |
 •   
 •       محیط زیست ، کرونا ، انسان ۲۰۲۰ ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺯﻣﯿﻦ )   شهرام نوروزی؛   ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺮﻩ ﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﮐﺮﻩ ﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ، ﺑﯽ […]
 • فانوس زاگرس؛

   

   

   

  محیط زیست ، کرونا ، انسان ۲۰۲۰

  ( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺯﻣﯿﻦ )

   

  شهرام نوروزی؛

   

  ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺮﻩ ﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﮐﺮﻩ ﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ، ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ …
  استیو کاتز ( Steve cutts) ، تصویرگر و انیماتور انگلیسی هفت سال پیش انیمیشن کوتاهی به نام انسان ( MAN) ساخت . این انیمیشن که روایتی سه دقیقه و ۳۵ ثانیه ای از ۵۰۰ هزار سال تاریخ مواجهه فاجعه بار انسان با طبیعت را به تصویر می کشد. قصه از ۵۰۰ هزار سال پیش شروع میشود زمانی که انسان بر صحنه زمین پا می گذارد. نخستین تصویر تکان دهنده فیلم ، انسان را نشان میدهد که بدون هیچ دلیل خاصی، حشره ای را زیر پای خود له می کند .
  انیمیشن انسان را می توان در حکم دایره المعارفی فشرده از رفتارهای فاجعه بار انسان بر ضد زمین و ساکنان آن در نظر گرفت .
  اوایل سال ۲۰۲۰ خبر شیوع ویروسی مرموز در شهر کوهان چین به جهانیان مخابره شد . کمی بعد مشخص شد این ویروس از خانواده کرونا ویروس هاست و کویید ۱۹ نامگذاری شد .کرونا به سرعت از کشوری به کشور دیگر و از قاره ای به قاره دیگر سرایت کرد و شدت انتشارش به حدی زیاد بود که امکان اتخاذ هر گونه اقدام عاجل و قاطع را از کشورها و دولت های دنیا گرفت .
  اکنون کرونا آزادانه و بی توجه به طبقه و ثروت و رنگ پوست و نژاد و مذهب و باور انسان ها ، از ریه ای به ریه دیگر رخنه می کند و تاکنون هزاران نفر جان خود را به خاطر ابتلای به آن از دست داده اند .گویی کرونا فرصتی است که زمین و جاندارانش برای مدتی هر چند کوتاه نفسی تازه کنند.
  ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ؟
  ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺮﮒ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﻭ ﻟﺠﺎﻡ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﯾﻮ ﺧﺸﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺯ ﺑﻄﺮﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﺪﻩ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ بزنیم …
  ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ، ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺭﻓﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﺳﺖ . ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﺩﯾﮕﺮ، ﻓﻘﻂ ﻇﺮﻑ چند ﻣﺎﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺯﻣﯿﻦ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ، ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
  ﮐﻞ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ یک میلیون ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ، ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ ﻭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ . ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ماها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ، ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ؟
  ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻗﺒﯽ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭ ﻓﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺮﮒ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ، ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻭ ﮐﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ . . ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮﺩ .
  شاید بتوان گفت کویید ۱۹ را در حکم اینه ای دانست که نتیجه رفتارهای نادرست انسان را با زمین و جاندارانش به او بازمینمایاند .
  اکنون فرصتی تاریخی برای انسان مصرفی فراهم شده است تا در برابر اینه بایستد و از منظری انتقادی به کرده های و ناکرده های خودش نگاه کند .انتخاب با ماست که درس های کرونا را بیاموزیم و در رفتارمان تجدید نظر کنیم یا مانند انیمیشن انسان ۲۰۲۰ وقتی که قرنطینه تمام شد از خانه هایمان خارج شویم و به کارهای گذشته ادامه دهیم …
  ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟
  ﺁﻥﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﺴﻞﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﻧﺪﻩﮔﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﯼ ﺍﻣﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺴﻞﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ، ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ، ﺍﻧﮕﯿﺰﻩﺍﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ شمسی داشته باشیم . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﮔﻮﻧﻪﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ . ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﮎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺷﻮﺩ، ﮐﻮﺭﺱﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ . ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺯﯾﻢ . ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ، ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ … ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻨﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﮎ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ پاکسازی ﺯﻣﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺯﯾﺮﺍ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ . ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭجوی ﻫﺎ، ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻮﯼﻫﺎ ﻭ ﺁﺏﺭﺍﻩﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ
  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ و محیط زیستی ﺍﺳﺘﺎﻥ و شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﺯﻣﯿﻦ در این روز مناطق شهری و بیرون شهری خود را پاکسازی میکنند ،ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ …
  نامگذاری و ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ، ﺩﺭﺧﺘﮑﺎﺭﯼ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ، ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﻭ … ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺍﺳﻤﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ …
  با امید به فرداهای بهتر و قشنگتر از دیروز و امروزمان

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  4 نظر برای “محیط زیست ، کرونا ، انسان ۲۰۲۰”
  1. سید محمدحسین چراغی گفت:

   بسیار عالی

  2. ناشناس گفت:

   بسیار عالی و درود بیکران به مهندس نوروزی دوستار واقعی و دلسوز طبیعت ..

  3. ناصر ‌ گفت:

   دررود بر شما
   کو گوش شنوا،ک گفته اند،البت انچه بجایی نرسد فریاد است
   بهترین راه اینه که اعلام بشه برا هر کیلو زباله جمع آوری شده مبالغ قابای اعطا میشه تا ببینی از راس سه قوا تا مدیران شهرستانی تو اب راهها به سر وکول هم میپرن که زباله از هم بقاپن

  4. قطعا در شرایط بیماری بایستی به وضعیت محیط زیست توجه بیشتری نشان داده علاوه بر اینکه باید مواظب خود باشیم.
   قیمت ساندویچ پانل


  
  امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها