طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۵ آذر, ۱۳۹۸ | کد خبر : 105947 | نویسنده : فانوس زاگرس |
 •   

    بلوط بکاریم ،چرا که بلوط در همه فصل های سال قشنگ است    شهرام نوروزی بی مهری انسان به زمین سیاره ای که در آن زندگی می‌کنیم سابقه ای بسیار طولانی دارد .در دوره ای انسان ها با هدف دسترسی به زمین کشاورزی بیشتر اقدام به قطع درختان و کشت و زرع در کنار […]

  فانوس زاگرس؛

   

  بلوط بکاریم ،چرا که بلوط در همه فصل های سال قشنگ است 

   

  شهرام نوروزی

  بی مهری انسان به زمین سیاره ای که در آن زندگی می‌کنیم سابقه ای بسیار طولانی دارد .در دوره ای انسان ها با هدف دسترسی به زمین کشاورزی بیشتر اقدام به قطع درختان و کشت و زرع در کنار جنگل ها کردند ، همچنین برای تولید مصنوعات چوبی به جنگل دست درازی می شد .اما تخریب و نابودی محیط زیست وسعت امروزی را نداشت بعلاوه اگر چند هکتار جنگل ، زمین کشاورزی می باشد . قبح تبدیل جنگل به ویلا را نداشت و میزان برداشت از منابع طبیعی انقدر زیاد نبود که طبیعت در جبران آن عقب بماند . امروز اما به طور مداوم از وسعت جنگل ها و اقلیم های طبیعی کاسته می شود . میزان برداشت بشر از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و یا دیر تجدید ناپذیر وحشتناک و هراس آور است .در پشت چنین رفتاری نوعی سودجویی همراه با سوء برداشت دیده می شود. بسیاری از افراد هستند که اگر در گوشه ای از شهر فضای باز و پُر دار و درختی را ببینند تصور می کنند که سهل انگاری شده و باید هر چه سریعتر درختان قطع و یک مجتمع تجاری و مسکونی به جای آن ساخته شود . در باور بعضی ها بهترین کاربری زمین تبدیل آن به ساختمان و استفاده مسکونی ، اداری و با تجاری از آن است . استفاده های سودمند که هم نیاز انسان را تامین می کند و هم حاصلخیز ی و وضع زیستی خاک را به هم نزنیم ، کسانی که تبدیل منابع طبیعی را به تولیدات مصرفی ، سودآوری تلقی می کنند باید بدانند با ادامه این وضع بشر در آینده سرمایه ای جز دور ریز های نسل های قبل نخواهد داشت .

   

  بلوط بکاریم

  ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻠﻮﻁ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﮐﺎﺷﺖ ﺩﺭ طبیعت و کاشت در گلدان ،کاشت در ﺷﮑﺎﻑ : ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺬﺭ ﺑﻠﻮﻁ . ﺷﮑﺎﻑ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺑﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻠﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﻪ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﺎﻑ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﮑﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﮑﺎﻑ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

  ﮐﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﺍﮔﺮ ﺷﮑﺎﻑ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ ﺑﺒﻠﻮﻁ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺳﺖ . ﺑﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ۳ ﺳﺎﻧﺖ ﺧﺎﮎ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

  ﺭﻭﺵ ﺍﺑﯿﺎﺭﯼ : ﺍﮔﺮ ﺑﻠﻮﻁ ﺭﺍﮐﻨﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﻥ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻁ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﺁﺏ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ .. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻫﺮ ۱۴ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ
  ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﻫﺮ ۲۰ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ
  ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ۴ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﻧﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﺑﯿﺎﺭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
  ﻣﺰﯾﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﮔﻠﺪﺍﻥ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻝ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻨﺶ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﯾﺪﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .

   

  ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ . ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺸﺎﻥ ﺳﺒﺰ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺸﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺻﻼً ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺭ ﺭﯾﺨﺖ . ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ، ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﻔﯿﺪﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ .

  ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻠﻮﻁ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ۱۰ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎﺭﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ.

   

  انتهای خبر/
  برچسب ها :
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  2 نظر برای “بلوط بکاریم ،چرا که بلوط در همه فصل های سال قشنگ است ”
   • روستای دیل گفت:

    چه فایده که جنگل های بلوط گچساران در حال قلع و قم هستن و هیچ فریادرسی هم ندارن
    چندین بار به اداره جنگلبانی و مدیر این اداره مراجعه و عارض شده ایم که درختان بلوط روستای دیل را قلع و قم میکنن
    هیچ بهایی نداد فقط یه بار مامور فرستاد که کارمند اداره منابع ملی که اتفاقا بومی منطقه هم بود سر کوره زغالی رفت دو……ی زغال از شخص خاطی دریافت و در صندوق عقب پژوه پارس گذاشت و رفت
    دست بر قضا به رئیس منابع ملی گزارش داده بود که هیچ مورد خلاف قانون و بریدن درخت بلوط رويت نکرده ( …….در خون این شخص وجود داره ) .
    جنگل های بلوط سینگ ، دشتک ، کهیز ، نیاس ،چرزو روستای دیل در خطر قرار داره لطفا به گزارشات نامبرده اعتنا نکنید که طرف بس ……. و مفت خور میباشد .
    جهت اطلاع و رسیدگی

    0

    0

  
  امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • جلسه برنامه ریزی بانوان حامی زینل زاده برگزار شد+تصاویر
 • سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در قلعه رئیسی+جزئیات
 • طوفانی‌ترین دوهفته تاریخ
 • معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد:مردم بدون نگرانی شیر و لبنیات مصرف کنند
 • زینل زاده یا تاجگردون/خیزش جوانان به سمت کدام یک است؟؟
 • رئیس ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد ؛ اختصاص ۸۰۷ شعبه اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد/۲طرفدار کاندیدا با اسلحه در گچساران و ۳نفر در کهگیلویه دستگیر شده اند
 • دستگیری یک زن پس از کلاهبرداری میلیاردی در کهگیلویه و بویراحمد
 • واکنش رئیس هیئت هاکی گچساران به انتقادات جمعی از پیشکسوتان این رشته در شهرستان
 • برف و باران شدید در راه کهگیلویه و بویراحمد و هشدار مدیر کل مدیریت بحران استانداری
 • این برگ تایید صلاحیت به منزله نبودن بی عدالتی و تبعیض فراگیر نخواهد بود
 • دادستان عمومی و انقلاب گچساران ؛ مجوز گردهمایی با موضوع نشست همدلی در این شهرستان داده نخواهد شد/ ممنوعیت جذب نیرو و استخدام در شهرستان تا بعد از انتخابات
 • جناب تاجگردون،پاسخگوی ابهامات باشید
 • فرزاد حیدری:به زودی بر خواهیم گشت /قشقایی به اصالت و هویتش زنده است
 • مهاجرت کشتی گیر گچسارانی به کشور آلمان
 • بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد+تصاویر
 • دوئل انتخاباتی روشنفکر، بهرامی و زارعی
 • پناهپوری معاون شهردار دوگنبدان ؛ قشقایی برای هیچ کس همایش نمی گیرد /منتظر فرزند قشقایی خودمان هستیم
 • ممانعت از عزل رئیس منابع طبیعی دنا با وتوی استاندار
 • رئیس‌کل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
 • هنر نیک بودن را از «سردار سلیمانی» بیاموزید
 •