طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۱۷ مهر, ۱۳۹۸ | کد خبر : 104374 | نویسنده : sajad |
 •   
 •     آموزش محيط زيست از كودكي آغاز مي شود   شهرام نوروزی     دنيايي زيبا براي كودكان ، نيازمند تحول بنيادي در نگاه مربيان و مسئولين آموزش و پرورش مي باشد. ضمن تبريك شروع سال تحصيلي به همه ادب آموزان و همچنين روز جهاني كودك به تمام كودكان نازنين ،اين سرمايه هاي آينده […]
 • فانوس زاگرس؛

   

   

  آموزش محيط زيست از كودكي آغاز مي شود

   

  شهرام نوروزی

   

   

  دنيايي زيبا براي كودكان ، نيازمند تحول بنيادي در نگاه مربيان و مسئولين آموزش و پرورش مي باشد.

  ضمن تبريك شروع سال تحصيلي به همه ادب آموزان و همچنين روز جهاني كودك به تمام كودكان نازنين ،اين سرمايه هاي آينده و بر پدر و مادرهاي آنها مبارك باد .
  آموزش به عنوان تنها مؤلفه موجود جهت برون رفت از بحران هاي آتي است كه انديشمندان همواره بر آن اصرار دارند و آموزش محيط زيست در اجتماع هاي مختلف همواره تحت تاثيررويكردها و برنامه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و …. بوده است.

   

  آينده براي ما انسانها بيش از هر زمان ديگر در تاريخ ، هم تاريكتر و هم روشن تر است. دنياي مدرن انسان را روزبروز بيشتر از دامان طبيعت دور كرده است ، غافل از اينكه بقاي ما انسانها در گرو استمرار چرخه ي طبيعت و تعامل با آن است . لذا بايد تلاش كنيم تا دوباره مسير فرهنگ را تغيير دهيم. اين تغيير مسير بايد با نگاهي طبيعت گرا با توجه به تجربيات فرهنگي چند قرن اخير ، در جهتي باشد كه براي بقاي خود كارساز باشد. كودكان خاموش و غرق در دنياي امروزي كه بازيهاي كامپيوتري تمام ذهن آنها را پر كرده ، فرزندان همان نسلي هستند كه بازي را در قلب طبيعت و با تمام حواس خود مي شناخت. بزرگسالان امروز با همان كودكان ديروز كه بيشتر اوقات خود را در فضاي بازي خانه هاي بزرگ و حياط دار با تاب بازي بر شاخه هاي درخت ، گرفتن قورباغه ، كاشتن و چيدن گياهان و پيدا كردن لانه ي گنجشك سپري كردند و هزار و يك تدبير كودكانه براي بازي داشتند ، اكنون پدر و مادر كودكاني هستند كه بازي و بودن در فضاي مجازي را به هر تفريح ديگري ترجيح مي دهند. از منظر ديگر كودكان امروز نه تنها محيط زيستي شكننده و آسيب پذير را به ارث بردند ، بلكه حتي به اندازه اي در دنياي مجازي گرفتار شده اند كه اهميت شناخت و حفاظت از محيط زيست براي آنها مفهومي ندارد. پيامد منفي و گرفتاري ديگر اين تغيير سبك زندگي ، آثار و عواقب ناشي از فراموشي طبيعت است كه بصورت ميزان چاقي در كودكان بر اثر كم تحركي ، كمبود ويتامين D به دليل كمتر ديدن آفتاب و انواع اختلالات شناختي ، رفتاري ، حسي ، عاطفي ، حركتي و مشكلات مزمن جسمي روندي روبه رشد و افزايش را داشته است. در يك كلام بايد گفت كه دوري از طبيعت و لمس كردن آن در كودكان امروزي بحراني است كه بايد آن را جدي گرفت. لذا در حال حاضر كودكان بيش از هر زمان ديگر به طبيعت نيازمند هستند و طبيعت هم بيش از هر زمان ديگر به نوازش و لمس كودكانه نيازمندتر .

   

  محروم ماندن طولاني مدت از طبيعت نسل ما را به مرورخمود تر مي كند و اين خمودگي ريشه هاي طبيعت را هم خواهد خشكاند . اما بودن در طبيعت و ارتباط با آن رستاخيزي برپا مي كند كه هم به نفع طبيعت هست و هم به نفع نسل بشر .
  آيا فرزندان اين سرزمين با برنامه تحصيلي جاري ، مي توانند استعدادهاي حسي ، حركتي ، عاطفي و شناختي خود را بطور جامع تحقق بخشند؟

  سازگاري اجتماعي كافي براي گرفتن نقش يك شهروند مسئول ، آگاه ، توانا ، پرانگيزه ، متحمل و شادمان در آينده مي يابند؟

  براي رويارويي با چالش هاي متنوع و بشدت متفاوت زندگي آينده چطور؟
  بنابراين كودك و نوجوان علاوه بر رشد شناختي كه همه ي توان آموزش و پرورش را به تحقق خود مشغول داشته ، نيازمند رشد متوازن و جامعي است كه همه ي استعدادهاي جسمي و روحي را بپرورد.

  فرزندان ما در اين سنين سرنوشت ساز نيازمند آنند كه در فضاهاي بيرون و طبيعي آزاد و فارغ از هر محدوديت بي موردي به بازي و سرخوشي مشغول باشند و از طريق عمل خويش و تعامل با ساير دانش آموزان توانمند و سالم بار آيندهرشد خلاقيت نه در كلاس هايي با اين عنوان ، بلكه در محيط طبيعي و از طريق بازي است كه ميسر مي شود . نگاه ما به بازي مي بايد تغيير بنيادين كند . بازي نه يك لهو و اتلاف وقت بلكه بهترين زندگي براي كودكان و دانش آموزان است . ما نيازمند آنيم كه بخصوص در مورد كودكان تا سنين ۱۱-۱۲ سالگي پرورش استعدادهاي جسمي و روحي مقدم بر آموزش قرار گيرد تا كودكان از تكليف ، امتحان ، مسابقه ، رقابت و همه ي برنامه هاي اضطراب آوري كه امروز به رنگ هاي مختلف آن ها را مي آزارد ، رنجور مي كند و مطب هاي روانپزشكان و مشاوران رواني را از آنان آكنده ، رها شوند و به آنان فرصت فراغت ، بازي و شادماني داده شود . توسعه واقعي كشور در گرو نسل هاي خلاق ، توانا و پرانگيزه است و اين مهم بدون به رسميت شناختن يك كودكي سرشار از بازي و سرخوشي تحقق نخواهد يافت . بعلاوه مي دانيم كه شرط علاقه مندي و تعهد نسبت به محيط زيست و طبيعت در بزرگسالي آن نيست كه در كلاس ها به دانش آموزان در اين موارد آموزش دهيم ، بلكه تعهد نسبت به طبيعت و محيط زيست از عشق آغاز مي شود . يعني اين كه اگر كودك در محيط هاي طبيعي بازي و شادماني كرده و طولاني مدت در آنها وقت گذرانده باشد ، عشق و علاقه به اين محيط ها در وي ريشه مي دواند . چيزي كه امروزه فرزندان ما به كلي از آن محروم اند . امروز بايد شيوه انديشيدن دگرگون شود و براي اين كار هيچ نقطه آغازي مهمتر از شيوه هاي نوين انديشيدن به كودكان وجود ندارد . همه ما شاهد هستيم كه روش هاي آموزشي با مشكلات فراوان روبه رو شده اند . امروزه دست اندركاران آموزشي در تلاش هستند تا علت فزاينده مشكلات آموزشي را دريابند ، سيستم آموزشي فعلي بيانگر اين است كه كودكان پس از نه يا ده سالگي تمايل كمتري به مدرسه نشان مي دهند. در سالهاي اخير فكر كردن و انديشه ورزي كمتر شده است . فقط هنگامي كه از دانش آموزان پرسش شود پاسخ مي دهند ، اما اگر مسأله اي پيش روي آنها گذاشته شود كه راه حل اجتماعي را مطرح كند بسياري از آنها نمي دانند چه بايد بكنند . خوب انديشيدن بهخلاقيت وابسته است و نيمكره راست مغز كه با استفاده از ويژگي تصوير سازي كشف و شهود انديشه را به تعمق وا مي دارد و در اين سنين فعال مي شود . اگر امروزه شيوه انديشيدن خلاق را راهگشاي مسائل آموزشي بدانيم ، انديشه اي كه بر اساس پرسشگري شكل بگيرد مي تواند انديشه ورزي و پرسش گري را تقويت كند .

  كودكان در طبيعت با پرسش هاي خود با استفاده از تخيل خود و احساس شگفتي درباره آنها به انديشه ورزي دست مي يابند . آنان در مي يابند كه آسمان آبي مانند يك چادر آبي رنگ بر روي همه چيز كشيده شده است و به آنان احساس امنيت مي دهد و خورشيد زرد رنگ نيز گرمابخش است و از اين موارد باعث مي گردد كه كودكان با اتكا به نيروي تخيل خود ساعت ها به بازي و خيالپردازي مشغول شوند و كودكاني كه در اين بسترها قرار مي گيرند علاوه بر تقويت تخيل ، به رشد شناختي ، عاطفي ، حسي ، حركتي آنان نيز كمك انكار ناپذيري خواهد شد . آنان گونه اي از احساس همراه با شگفتي و سپاس و احترام به پديده هاي اطرافيانشان دارند و سرانجام اين كه زيبايي ها را بخوبي درك خواهند كرد . معتقدم حضور مستمر كودكان در چنين فضاهايي انسانهايي خلاق و با اعتماد به نفس و داراي ارزش هاي والاي انساني پروررش مي دهد و در نهايت به سرزمين و محيط زيست خود و به آفريننده زيباييها احترام خواهند گذاشت .

  اي معلم هاي عزيز:
  پس لطفا” به كودكان ما فقط زندگي كردن را ياد بدهيد .به آنها گفتگو كردن را ، تخيل را ، خلاقيت را ، مدارا را ، صبر را ،گذشت را ، دوستي با طبيعت را ، دوست داشتن محيط زيست و زيستمندانمان ا، لذت بردن از برگ درخت را ، دويدن و بازي كردن را ، شنيدن و گوش دادن را ،دوست داشتن را ، راست گفتن و راست بودن را و …. بياموزيد . آموزش كودكان ما ساده است ما اكنون دچار كمبود مفرط آدم هاي توانمند هستيم .

   

  و در آخر نوشته ام را با شعر زيباي ناظم حكمت به پايان مي رسانم:

   

  دنيا را به كودكان بدهيم!!!
  حداقل براي يك روز بدهيم مانند بالوني رنگارنگ
  بازي كنند ، بازي كنند
  آواز سر دهند در ميان ستارگان ، دنيا را به كودكان بدهيم
  بدهيم مانند يك سيب بزرگ مانند يك تافتون گرم
  چيزي نيست يك روز دنيا را به كودكان بدهيم
  حداقل يك روز تا دنيا دوستي را درك كند
  كودكان دنيا را از دست ما خواهند گرفت
  و درختان ابدي خواهند كاشت

  به اميد فرداهاي بهتر و قشنگتر از ديروز و امروزمان ……….

   

  انتهای خبر/
  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟
  
  امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • برگزاری سه بازی در هفت روز دیوانه‌کننده است!
 • آمار مسافران مترو تهران در موج سوم کرونا
 • پروازهای ایران به ترکیه راه افتاد؟
 • افزایش ۱۰ درصدی بستری‌های کرونا در تهران
 • فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
 • قول یک ایرانی‌الاصل زرتشتی برای دادن ۲۰ میلیون واکسن کرونا
 • ویروس‌هایی که ترکیب آنها به سکته منجرمی‌شود
 • سعه‌صدر احمدی‌نژاد ستودنی است هرچند…!
 • تاریخ عرضه و قیمت کنسول بازی پلی‌استیشن ۵
 • موسوی: استقلال نباید به الشرطه فضا بدهد
 • اجازه ورود به هیچ زائر خارجی داده نمی شود
 • بازداشت مأمور قلابی در کرج
 • ۱۳۰ بیمار مشکوک به کرونا در قم پذیرش شدند
 • یک بازیکن کلیدی دیگر هم از ذوب آهن جدا شد
 • افزایش شمار مبتلایان به کرونا در فرانسه
 • حضور بیت آشور در تراکتور منتفی شد
 • وضعیت پرتفوی پالایش یکم بعد از بازگشایی
 • دلایلی که شما را ناخواسته دچار اضطراب می‌کنند
 • چرا نباید از بنزین انتهای باک استفاده کرد؟
 • حال ناخوش تولید در قطب سوم تولید ماهی پرورشی ایران
 •